Om Keyfinder Sverige AB

Keyfinder Sverige AB är ett snabbt växande företag inom säkerhetsbranschen. Antalet anställda är i medeltal 18 personer. Key Finder ingår i koncernen Atlantic Capital Finance AB.

500 000 användare har givit oss ett stort förtroende att förvalta.

Majoriteten av svenska företag beaktar idag hur den totala säkerheten inom företaget ser ut. Våra kunder är allt ifrån små företag till börsbolag och kommuner. Gemensamt för dem är att de prioriterar en hög säkerhetsnivå, vilket omfattar kundens hela verksamhet.

Vi är en av de få aktörerna på marknaden som är enbart inriktade på företag, vilket gör att vi har en smidig organisation som är anpassad till våra kunders situation och behov.

Våra produkter/tjänster är Spärrservice och Säkerhetsbrickan.

Båda dessa erbjuds företagsmarknaden och är mycket uppskattade och efterfrågade då säkerhetstänkandet hos företagen hela tiden ökar.

Samarbetspartner

Skandia Bevakning är ett av de större bolagen inom bevaknings- och säkerhetstjänster med ca 250 personer anställda. Skandia Bevakning verkar över hela Sverige med huvudkontor i Göteborg och regionkontor i Stockholm och Malmö.

Keyfinder Keyfinder
Design: Mina Former     Webbyrå: Webmind