Om Keyfinder Sverige AB

Majoriteten av svenska företag beaktar idag hur den totala säkerheten inom företaget ser ut. Våra kunder är allt ifrån små företag till börsbolag och kommuner. Gemensamt för dem är att de prioriterar en hög säkerhetsnivå, vilket omfattar kundens hela verksamhet.

Vi är en av de få aktörerna på marknaden som är enbart inriktade på företag, vilket gör att vi har en smidig organisation som är anpassad till våra kunders situation och behov.

Våra produkter/tjänster är Spärrservice och Säkerhetsbrickan.

Båda dessa erbjuds företagsmarknaden och är mycket uppskattade och efterfrågade då säkerhetstänkandet hos företagen hela tiden ökar.

 

 

 

 

 
 

Keyfinder Keyfinder
Design: Mina Former     Webbyrå: Webmind